Associations

 • Name of federation: Persatuan Atlit Veteran Brunei Darussalam
 • HQ: No. 12, Bilik Persatuan – Persatuan Sukan, Konkos Stadium Negara Hassanal Bolkiah, Berakas, Negara Brunei Darussalam
 • President: Haji Razak Bin Bungsu
 • Contact: 8785516 (Hajah Mariah binti Haji Metussin — Setiausaha Kehormat)
 • Name of federation: Persatuan Badminton Kebangsaan Brunei Darussalam
 • HQ: D/a. Tingkat 11, Bangunan PGGMB Jalan Kianggeh BS8111 Negara Brunei Darussalam
 • President : Haji Antin bin Ahad
 • Contact : 8757444 (Haji Jamal bin Kahar — Setiausaha Agung)
 • Name of federation: Persekutuan Basikal Brunei Darussalam
 • HQ: No.3, Bilik Persatuan – Persatuan Sukan Konkos Stadium Negara Hassanal Bolkiah, Berakas, Negara Brunei Darussalam
 • President : Dato Haji Roni bin Haji Rosli
 • Contact : 8781514 (Omar Ali bin Haji Ibrahim — Pmk. Setiausaha)
 • Name of federation: Persatuan Bina Badan dan Kecergasan Kebangsaan N. B. D.
 • HQ: No.2, Simpang 589 Kampong Lambak Kiri Negara Brunei Darussalam
 • President: Pg Sufri bin Pg Haji Metussin
 • Contact: 8975236 (Haji Safri bin Haji Mohamad Nudin — Setiausaha Kehormat)
 • Name of federation: Persekutuan Bola Baling Brunei
 • HQ: D/a. Unit Kejurulatihan dan Pembangunan Sukan, JBS Stadium Negara Hassanal Bolkiah, BB4313 Negara Brunei Darussalam
 • President : Kol. (B) Hamid bin Nayan
 • Contact : 7180880 (Lt. Kol (B) Zainal Arifin bin Zainuddin — Setiausaha Kehormat)
 • Name of federation: Persatuan Bola Jaring Kebangsaan Brunei Darussalam
 • HQ: P.O. Box 315, Pejabat Pos PMM Lapangan Terbang Lama BB3577 Negara Brunei Darussalam
 • President: Datin Paduka Hjh Intan bin Hj Md Kassim
 • Contact: 8864002 (Sabariah binti Haji Kamel Jumat — Setiausaha Kehormat)
 • Name of federation: Persatuan Bola Keranjang Brunei
 • HQ: P.O. Box 88, Seri Complex Bandar Seri Begawan BA1779 Negara Brunei Darussalam
 • President: Kwang Ming Hin
 • Contact: 8668855 (Wira bin Pori — Setiausaha)
 • Name of federation: Persatuan Bola Lesut dan Besbol Amatur Brunei
 • HQ: No. 110, Jalan Tutong BA2111 Negara Brunei Darussalam
 • President: Pehin Orang Kaya Lela Pahlawan Mejar Jeneral (B)
  Dato Paduka Seri Haji Mohd Jaafar bin Haji Abd Aziz
 • Contact: 8713535 (Haji Wan Md Tambrin Sah bin Haji Suhaili — Setiausaha Agong)
 • Name of federation: Persatuan Bola Sepak Kebangsaan Negara Brunei Darussalam
 • HQ: NFABD House, Jln Pusat Persidangan Bandar Seri Begawan BB4313 Negara Brunei Darussalam
 • President: Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran
  Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran
  Muda Haji Sufri Bolkiah Ibni Al-Marhum Sultan Haji
  Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien
 • Contact: 8747880 (Pg Mohd Amirrizal bin Pg Hj Mahmad — Pmk. Setiausaha Agong)
 • Name of federation: Persatuan Bola Tampar Amatur N. B. D.
 • HQ: P.O. Box 762 MPC Berakas BB3577 Negara Brunei Darussalam
 • President: Haji Maidin bin Haji Ahmad
 • Contact: Zaini bin Haji Maidin — Setiausaha Agung
 • Name of federation: Persatuan Boling Padang kebangsaan N. B. D.
 • HQ: D/a. Pusat Boling Padang Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah Berakas BB4313 Negara Brunei Darussalam
 • President: Haji Jaman bin Haji Jumahat
 • Contact: Awang Yakub bin Haji Abd Hamid — Pmk. Setiausaha Kehormat
 • Name of federation: Persatuan Bot Laju Brunei Darussalam
 • HQ: D/a. IPS/54 Brunei Shell Petroleum Co. Sdn. Bhd. Seria Headquarters Jalan Utara Kuala Belait KB3534 Negara Brunei Darussalam
 • President: Haji Haris bin Haji Othman
 • Contact: 8760782 (Siti Aisah Binti haji Abd Jalil — Setiausaha Agong)
 • Name of federation: Persekutuan Catur Brunei
 • HQ: Pusat Catur Brunei Gelanggang Tenis Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah BA1211 Negara Brunei Darussalam
 • President: Haji Zainal Abidin Bin Haji Ali (President)
 • Contact: 7103887 (Pg Kamarunsalehin bin Pg Kamis — Setiausaha Agong)
 • Name of federation: Persatuan Dart Kebangsaan Negara Brunei Darussalam
 • HQ: No. 7, Simpang 594 Kampong Lambak Kanan BB1714 Negara Brunei Darussalam
 • President: Serabah bin Haji Abas
 • Contact: 8805707 (Haji Adanan bin Haji Abd Kadir — Setiausaha Agong)
 • Name of federation: Persatuan Dodgeball Brunei Darussalam (BDAS)
 • HQ: No. 20, 1st Floor Bangunan Haji Matusin, Kampong Kiulap Negara Brunei Darussalam
 • Contact: Goh Kheng Boon — Setiausaha
 • Name of federation: Persatuan Ekuin Brunei
 • HQ: 1st Floor, Lot 19998 Taman Alam Jalan Telanai BE1118 Negara Brunei Darussalam
 • President: Pg Anak Haji Jaafar Ibni Al-Marhum Pg Pemancha Pg Anak Haji Mohd Alam
 • Contact: 7181187 (Haji ABd karim bin Hj Wahab — Setiausaha)
 • Name of federation: Persatuan Gasing Kebangsaan N. B. D.
 • HQ: No. 8, Simpang 726 Kampong Kasat Bandar Seri Begawan BJ1724 Negara Brunei Darussalam
 • President: Dato Paduka Haji Puasa bin Orang Kaya Seri Pahlawan Tudin
 • Contact: 8725356 (Amran bin Haji Maidin — Setiausaha Agong)
 • Name of federation: Brunei Darussalam Association of Senior Golfers
 • HQ: P.O. Box 352 Gadong Post Office BE3978 Negara Brunei Darussalam
 • Contact: Dato Paduka Seri Haji Mohd Jaafar bin Haji Abdul Aziz — Presiden
 • Name of federation: Persatuan Go
 • HQ: No. 15, Simpang 185 Jalan Subok BD 2717 Negara Brunei Darussalam
 • President: Ms Lim Chai Hui
 • Contact: 7234768 (Mr Chin Sin Voon — Setiausaha)
 • Name of federation: Persatuan Golf Negara Brunei Darussalam
 • HQ: Pantai Mentiri Golf Club P.O. Box 1646 Bandar Seri Begawan BS8673 Negara Brunei Darussalam
 • President: Pg Dato Paduka Haji Mustapha bin Pg Metasan
 • Contact: Haji Mohd Saidi bi Haji Yakub — Setiausaha
 • Name of federation: Persatuan Go Kart Brunei Darussalam
 • HQ: No. 14, Simpang 632 jalan Jerudong BG3122 Negara Brunei Darussalam
 • President: Mansor bin Haji Ibrahim
 • Contact: 8809510 (Mohd Adanani bin Haji Ibrahim — Setiausaha)
 • Name of federation: Persatuan Pemain Golf Professional Brunei Darussalam
 • HQ: No.1, Blok A Taman Alam, Jalan Beribi  Telanai Gadong BE1118 Negara Brunei Darussalam
 • Contact: Dato Paduka Haji Hamzah Bin Haji Salleh — Presiden
 • Name of federation: Brunei Darussalam Association of Senior Golfers
 • HQ: P.O.Box 352, Gadong Post Office BE3978 Negara Brunei Darussalam
 • President: Pehin Orang Kaya Lela Pahlawan Mejar General (B) Dato Paduka Seri Haji Mohd Jaafar Bin Haji Abd Aziz
 • Name of federation: Persatuan Hoki Brunei Darussalam
 • HQ: P.O.Box 877 Pejabat Pos MPC, Lapangan Terbang Lama BB3577 Negara Brunei Darussalam
 • President: Mansor bin Haji Ibrahim
 • Contact: 8805326 (Masnurfaiza binti Haji Md Zaini — Setiausaha Kehormat)
 • Name of federation: Persatuan Sukan Jet Brunei
 • HQ: No.3, First Floor, Kompleks Zainuddin  Simpang 11, Anggerek Desa BB3713 Negara Brunei Darussalam
 • President: Baharuddin bin Zainuddin
 • Contact: 8716621 (Baby Melissa binti Haji Jumat — Setiausaha)
 • Name of federation: Persekutuan Karate-do Brunei Darussalam
 • HQ: No.19, Lot 4015 Jalan Maulana Kuala Belait KB1133 Negara Brunei Darussalam
 • President: Pg Haji Yura Kesteria bin PSN Pg Hj Mohd Yusof
 • Contact: 8830452 (Haji Sayed Jefferydean bin Haji Sayed Mohammed — Setiausaha Kehormat)
 • Name of federation: Persatuan Kayak Kebangsaan N.B.D
 • HQ: D/a. Brunei Press Sdn. Bhd, Lot 8 & 11 Perindustrian Beribi II, Gadong Negara Brunei Darussalam
 • President: Haji Jalil bin Haji Bakar
 • Contact: Mejar (B) Mohd Talip bin Haji Mohd Tahir — Setiausaha Agong
 • Name of federation: Persaudaraan Shorinji Kempo Brunei Darussalam
 • HQ: No.9, Bilik-Bilik Persatuan Sukan Konkos Stadium Negara Hassanal Bolkiah Berakas Negara Brunei Darussalam
 • President: Pg Dato Paduka Haji Rosli bin Haji Chuchu
 • Contact: 8845632 (Rina Nurhafizah Rezza binti Abdul Rani — Setiausaha Agung)
 • Name of federation: Persekutuan Kendo Brunei
 • HQ: D/a. Kompleks Menglait, Gadong Negara Brunei Darussalam
 • President: Pg Alimin bin Pg Haji Metussin
 • Contact: 7114411 (Nurikrammin Iwani bin Abd Momin — Setiausaha)
 • Name of federation: Persatuan Kriket N.B.D
 • HQ: P.O.Box 931, MPC Lapangan Terbang Lama Berakas BB3357 Negara Brunei Darussalam
 • Contact: 8747639 (Haji Mosli bin Mohamad — Yang Dipertua)
 • Name of federation: Persatuan Sukan Kiu Brunei Darussalam
 • HQ: P.O.Box 542 Mail Processing Centre Berakas BB3577 Negara Brunei Darussalam
 • President: Md Kamarul Ariffin bin Haji Md Arpan
 • Contact: 8639032 (Johny Chong — Setiausaha Kehormat Agung)
 • Name of federation: Persekutuan Lawan Pedang Negara Brunei Darussalam
 • HQ: No.2 Wing, Tentera Udara Diraja Brunei,  Berakas Garison BB3510 Negara Brunei Darussalam
 • President: Haji Kassim Bin Bakar
 • Contact: 8745080 (825 Kapten (U) Mohd Nashriq bin Haji Moksin — Setiausaha)
 • Name of federation: Persatuan Layar Brunei Darussalam
 • HQ: Lot 20010, Simpang 34, Taman Alam, Jalan Telanai Negara Brunei Darussalam
 • President: Dato Paduka Haji Idris bin Haji Abas
 • Contact: 8722347 (Bohari bin Abdullah — Tim. Yang Dipertua)
 • Name of federation: Persatuaan Lumba Perahu Kebangsaan N.B.D
 • HQ: D/a Pejabat Peguam Negara, Bangunan Undang-Undang & Mahkamah -Mahkamah, Km.1, Jalan Tutong BA1910 Negara Brunei Darussalam
 • President: Haji Haris bin Haji Ibrahim
 • Contact: 8834311 (Haji Lakim bin Haji Tinggal — Setiausaha Agong)
 • Name of federation: Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam
 • HQ: D/a Stadium Negara Hassanal Bolkiah, Berakas BB4314 Negara Brunei Darussalam
 • President: Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran
  Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran
  Muda Haji Sufri Bolkiah Ibni Al-Marhum Sultan Haji
  Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien
 • Contact: 8735933 (Awang Haji Zuraimi bin Haji Abd Sani — Setiausaha Kehormat)
 • Name of federation: Persekutuan Sukan Mendaki Brunei
 • HQ: No.19, Jalan Kapok Kiri Muara BT2328 Negara Brunei Darussalam
 • Contact: 8774777 (Maizatul Akmam binti Haji Omar Ali — Yang Dipertua)
 • Name of federation: Persatuan Memanah Brunei Darussalam
 • HQ: No. 9, Spg 124/153 Kg Selayun Mukim Sengkurong B BG1521 Negara Brunei Darussalam
 • President: Pehin Orang Kaya Lela Pahlawan Mejar Jeneral (B)
  Dato Paduka Seri Haji Mohd Jaafar bin Haji Abd Aziz
 • Contact: 7196896 (Lt. Kol (B) Haji Azlan bin Haji Saji — Setiausaha)
 • Name of federation: Persatuan Motorsikal Darussalam
 • HQ: P.O.Box 525 Bandar Seri Begawan BS8671 Negara Brunei Darussalam
 • President: Pg Haji Redzuan bin Pg Haji Ahmad
 • Contact: 8162011 (Hayrul Erywan bin Haji Abdul Wahab — Setiausaha Agong)
 • Name of federation: Persekutuan Olahraga Brunei Darussalam
 • HQ: No.4, Bilik-Bilik Persatuan Sukan Konkos Stadium Negara Hassanal Bolkiah, Berakas Negara Brunei Darussalam
 • President: Kifli bin Haji Ja’afar
 • Contact: 8839547 (Md Shahjohan bin Haji Shari — Setiausaha Agong)
 • Name of federation: Persatuan Pacuan Empat Roda Brunei Darussalam
 • HQ: No.4, Simpang 357, Kg Lambak Berakas Negara Brunei Darussalam
 • President: Haji Ibrahim bin Awang Damit
 • Contact: 8731619/2331619 (Mohd Shahminan bin Haji Besar — Setiausaha Agong)
 • Name of federation: Persatuan Paintball Kebangsaan Negara Brunei Darussalam
 • HQ: Unit 5, 3rd Floor, Bangunan Awang Haji Ibrahim, Telanai BA2313 Negara Brunei Darussalam
 • President: Haji Ibrahim Khalili bin DP Hj Abdul Rahman
 • Contact: 8611311
 • Name of federation: Majlis Paralimpik Kebangsaan N.B.D
 • HQ: D/a. Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, Spg 336-17, Jln Kebangsaan Negara Brunei Darussalam
 • President: Haji Rosmadee bin Haji Md Daud
 • Contact: 8750999 (Muhd Azam bin DSJL Haji Md Salled — Setiausaha)
 • Name of federation: Persatuaan Pencak Silat Kebangsaan Negara Brunei Darussalam
 • HQ: No.11, Simpang 422 Kampong Lambak Kanan, Jalan Pasir Berakas Negara Brunei Darussalam
 • President: Pg Haji Mohammad bin Pg Haji Ludin
 • Contact: 8761606 (Pg Haji Jaludin bin Pg Salleh — Setiausaha Kehormat)
 • Name of federation: Persatuaan Pengembara & Rekreasi Brunei
 • HQ: EF20, No.6 , Flat Perumahan Beribi Gadong BE1113 Negara Brunei Darussalam
 • President: Ak Zul-Fikar Ikram bin Pg Haji Hamdani
 • Contact: 7265171 (Dk Nurhashimah binti Pg Sanusi — Setiausaha Agong)
 • Name of federation: Persekutuan Petanque Negara Brunei Darussalam
 • HQ: No.10, Bilik-Bilik Persatuan Sukan Konkos Stadium Negara Hassanal Bolkiah, Berakas Negara Brunei Darussalam
 • President: Abd Ghani bin Dato Paduka Haji Mohd Ali
 • Contact: 8833991 (Haji Rosmin bin Haji Mohd Hassan — Setiausaha Agong)
 • Name of federation: Persatuan Ping Pong Brunei Darussalam
 • HQ: P.O.Box 213 Gadong BE3978 Negara Brunei Darussalam
 • President: Haji Daud bin Haji Hitam
 • Contact: 8781173 (Anthony Liew Vun Chiang — Setiausaha Kehormat)
 • Name of federation: Kesatuan Ragbi Brunei Darussalam
 • HQ: Blok A, Kiulap Complex Spg 88, Unit 2, 2nd Floor Kampong Kiulap BE1518 Negara Brunei Darussalam
 • Contact: 8897027 (Dr Hj Kamaruddin bin Dato Seri Paduka Haji Talib — Yang Dipertua)
 • Contact:  (Hajah Halimah binti Dato Kassim — Setiausaha)
 • Name of federation: Persatuan Renang Amatur Negara Brunei Darussalam
 • HQ: Kolam Renang Kebangsaan, Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah, Berakas Negara Brunei Darussalam
 • President: Abd Aziz bin Abg Latip
 • Contact:  7226858 (Beng Siong Ang — Setiausaha Kehormat)
 • Name of federation: Persatuan Sepak Takraw Brunei Darussalam
 • HQ: No.22 Simpang 177, Jalan 77 Perpindahan Lambak Kanan BC2515 Negara Brunei Darussalam
 • President: Pg Haji Ali Hassan bin Pg DSLJ Haji Abas
 • Contact:  8909636 (Haji Mokti bin Haji Abd Ghani — Setiausaha Agong)
 • Name of federation: Persatuan Squash Raket Negara Brunei Darussalam
 • HQ: D/a. Pusat Squash Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah Berakas Negara Brunei Darussalam
 • President: Abd Hamid bin Abdullah
 • Contact:  8721105 (Asmat bin Haji Omar — Setiausaha)
 • Name of federation: Persatuan Taekwondo Kebangsaan Negara Brunei Darussalam
 • HQ: P.O.Box 139 Pejabat Pos Salambigar Jalan Muara BC1515 Negara Brunei Darussalam
 • President: Haji Tajudin bin Haji Sallah
 • Contact:  8845016 (Pg Abg Raub bin Pg Haji Ghani — Setiausaha)
 • Name of federation: Persatuan Tarik Kalat Negara Brunei Darussalam
 • HQ: No.8 Simpang 163-32 Jalan Tungku Gadong BE2119 Negara Brunei Darussalam
 • Yang Dipertua: Pg Hj Mohd Jadid bin Pg Hj Omarali
 • Pg Hj Mohd Iskandar Sah bin Pg Hj Mohd Jadid — Setiausaha Bersama
 • Contact:  2456772 / 8782020
 • Name of federation: Persatuan Tenis Brunei Darussalam
 • HQ: Gelanggang Tenis, Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah Berakas Negara Brunei Darussalam
 • President: Pg Kamaruddin bin Pg Hj Radin
 • Contact:  8735933 (Haji Zuraimi bin Haji Abd Sani — Setiausaha Kehormat)
 • Name of federation: Kongres Tenpin Bowling Negara Brunei Darussalam
 • HQ: D/a. Ibowl Utama Bowling Centre Jalan Kubah Makam Diraja Jalan Tutong Negara Brunei Darussalam
 • President: YAM Pg Anak Abdul Badee bin Pg Kerma Raja PA
  Haji Kamarulzaman
 • Contact:  8725669 (Zurina binti Abu Bakar — Setiausaha Agong)
 • Name of federation: Persatuan Tinju Amatur Brunei Darussalam
 • HQ: P.O.Box 564 Gadong BE3978 Negara Brunei Darussalam
 • President: Haji Awang Abd Wahab bin Haji Awang Tengah
 • Contact:  8928808 (Haji Abu Bakar bin Haji Piut— Pmk. Setiausaha Agong)
 • Name of federation: Persekutuan Wushu Negara Brunei Darussalam
 • HQ: Unit 3, 2nd Floor,  Block B, Spg 493, Kampong Beribi Jalan Gadong BE1118 OR P.O.Box 900 Bandar Seri Begawan BE8671 Negara Brunei Darussalam
 • Pengerusi: Ang Swee Chuan
 • Contact:  8712602 (Lim Boon Hua — Pmk. Setiausaha Agong)